یک حس و اینهمه مفهوم !!!

دلتنگی حاصل ضرب تمام بودنهایت در جای خالی ات است

احساس سر درگمی و گیجی خاصی که مثل سرگیجه بعد از مستی میان هوشیاری و مستی نگهت میدارد و نه میتوانی از این حال لذت مستی را ببری نه دقت هوشیاری

دلم تنگ است، نمی گویم برای چه، فقط میگویم تنگ است این دل

اصلا لطف دلتنگی به نگفتنش است، مثل پاکتی که نمیدانی درونش چیست

حس خوبی ست، یادم می آورد که بعد از آخرین باری که دلم را شکستند، هنوز هم چیزی از آن باقی مانده که بگیرد و تنگ شود و نازکی کند...

و میفهمم هنوز آدمم و هنوز نفس میکشم و هنوز اندکی از چیزی که بودم را دارم

یک حس ساده و اینهمه مفهوم پیچیده !!!

/ 0 نظر / 19 بازدید