دوماهگی

62 روز است که با منی

62 روز است که این مرد را با همه بد خلقی هایش تحمل میکنی و 62 روز است که در قلب من غوغا کرده ای

در این روزها توانستم دوباره بخندم، دوباره نگران شوم، دوباره دل ببندم و دوباره عاشق شوم

خوب من، 2 ماه است که قدم در زندگی من گذاشته ای، نمیدانم در خور تو بوده ام یا نه لیکن هرچه کردم نهایت توانم بود و بس

زیبای دانا، دوستت دارم، به اندازه تمام سالهایی که تنها بوده ای و تمام این 62 روز که تلافی آن سالها را کرده ای

2 ماهگی مان مبارک

 

/ 0 نظر / 12 بازدید