فلسفه

برای من فلسفه نباف

تو اگر معنی عشق را می دانستی رد پای کس دیگری در زندگیت نبود

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
مرجان

و عشق صدای فاصله هاست...صدای فاصله هایی که غرق ابهامند و با شنیدن یک هیچ میشوند کدر؟!