عشق

اینکه میگویند نمیشود دوبار عاشق شد مزخرف است، من شده ام و دیدم که میشود

وقتی آن کسی که باید باشد، باشد به سادگی میتوان عاشق شد و دلباخت

حرفهای زیادی هستند که از اطراف به گوش میرسند اما در من اثری ندارند، آنچه که من میخواهم ترکیبی از عقل و عشق است، معجونی از منطق و احساس

این کار شدنی است 

من به تازگی تجربه کرده ام و به نتیجه رسیده ام

زحمتش اندکی صبر و بردباری است، مقداری راستی و درستی و کمی هم گارد باز

گارد دل آدم که باز باشد راحت تر باخت می دهد و روزی به خود می آیی و میبینی طرف از همین گارد باز دلت را برده و حسابی باخت داده ای

دلباخته شده ای و تمام ...

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
مهربون

آفرین موافقم این چرت و پرت های بعضی ها رو قبول ندارم اگه عشقشون به هر دلیلی میره تریپ غم ور میدارن که انگار زمین به آسمون رسیده [دست] آفرین مبارکه الهی خوشتر باشید هر لحظه

مرجان

ده بار هم میشود عاشق شد به شرط انکه روزی روزی نگویی زخمهای من همه از عشق است...