داماد

دیشب برادرم را داماد کردیم و من عروس شدم ...

او مردی برای عشقش شد و من عروس مرگ عشقم شدم ...


/ 2 نظر / 13 بازدید
مینا

چه غم انگیز[ناراحت]

مرجان

چگونه تور سپیدت مرا نگریاند که قلب پاره من لای ان کفن شده است