هر قدر هم که دلخور باشی

حق نداری جوابم را ندهی

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
مرجان

چه باید کرد که :زن بودن مثل ققنوس بودن است!هی اتش میگیری و باز ناامید نمیشوی و از خاکسترت زن متولد میشود!!!