زندگی بدون عشق

 زندگی بدون عشق خود مرگ است ...

خب این جمله از کیست؟

از یک انسان بزرگ؟

از یک انسان فرهیخته؟

یک عاشق؟

از مجنون؟

از لیلی؟

از هیچ کدام...

از یک انسان کاملا بیکار و بی عار که تنها چیزی که بلد بوده آویزان این و آن بودن بوده، عشق همیشه بهانه ایست تا عده زیر پوشش عده دیگر قرار گیرند و جمعی از جمعی دیگر سو، استفاده کنند

اگر عاشق نشده بودم این را به این خوبی درک نمیکردم اما به لطف خداند هم خوبی عشق را دیدم و هم بدی آنرا

خاطرات خوب زیاد دارم اما خاطرات بدش بیشتر به خاطر میماند

زندگی بدون عشق زیباست، نه دغدغه کس دیگری را داری، نه غم روی غم هایت اضافه میشود، نه مسئولیت یک انسان دیگر سر بار میشود، نه خرج اضافی، نه بحثهای بی مورد، نه منطق پوچ و الکی، نه دروغ و تظاهر، نه دور زدن همدیگر، نه آشنایی های دزدکی، نه روابط شاخه دار، نه دو رویی، و نه خیلی چیزهای دیگر...

و در کل زندگی بدون عشق آن چیزی است که من در آن غوطه میخورم و لذت آنرا هر لحظه درک میکنم

باشد که شما هم رستگار شوید :))

/ 0 نظر / 15 بازدید