خواسته های پنهون

روزهایی در زندگی آدم هست که گاهی با حسرت گذشته طی میشه و گاهی با حسرت آینده!!!

مثل زمانی که با خودت میگی کاش با این دختر در ارتباط بودم، اون بهترین دختریه که من میشناسم و میتونم خوشبختش کنم

یا اینکه کاش این ماشین الان زیر پای من بود و میدونستم کجاها باهاش برم و چیکار کنم

اون روزها خیلی بد میگذرن، واقعا عذاب آور هستن مخصوصا که بدونی و نتونی کاری کنی

یه دختری کنار من دف کار میکنه که چند روزه میاد اینجا کلاس، میدونم که بهترین دختر دنیا برای من مینتونه باشه و من هم میتونم خوشبختش کنم اما همون حسرت که گفتم یا ترس از آینده یا هر چیز دیگه مانع میشه که بخوام برم و باهاش صحبت کنم

واقعا انگار لای منگنه موندم و هی فشارم میدن...

/ 1 نظر / 9 بازدید
مرجان

جسارته.اما شماهم میتونی بهترین پسر دنیا براش باشی؟