دو بیتی

معشوقه من مگر نبودی روزی؟

          کاینگونه وداع من نمودی روزی

آکنده شود جهانت از حسرت من

           تا نیک بخوانی چه سرودی روزی

《مانی》

/ 0 نظر / 4 بازدید